xet-nghiem-tam-soat-benh-ly-tuyen-giap

XÉT NGHIỆM TẦM SOÁT BỆNH LÝ TUYẾN GIÁP

Nội dung dịch vụ Ghi chú
1. Anti Thyroglobuline Xác định kháng thể tự miễn đặc hiệu đối với tuyến giáp
2. FT3 Hóc môn tuyến giáp
3. FT4 Hóc môn tuyến giáp
4. TSH Hóc môn tuyến yên
5. Thyroglobuline Dấu ấn của ung thư tuyến giáp thể nhú và thể nang
LinkedIn

© 2019 Dr.Khoa | Designed by OneHealth

đã đăng ký