xet-nghiem-dau-an-ung-thu-nam-nu

XÉT NGHIỆM DẤU ẤN UNG THƯ NAM – NỮ

XÉT NGHIỆM DẤU ẤN UNG THƯ NAM

Nội dung dịch vụ Ghi chú
1. AFP Dấu ấn ung thư gan
2. CEA Dấu ấn ung thư đại tràng
3. CA 72-4 Dấu ấn ung thư dạ dày
4. CA 19-9 Dấu ấn ung thư tụy
5. Cyfra 21-1 Dấu ấn ung thư phổi
6. PSA Dấu ấn ung thư tiền liệt tuyến

XÉT NGHIỆM DẤU ẤN UNG THƯ NỮ

Nội dung dịch vụ Ghi chú
1. AFP Dấu ấn ung thư gan
2. CEA Dấu ấn ung thư đại tràng
3. CA 72-4 Dấu ấn ung thư dạ dày
4. CA 19-9 Dấu ấn ung thư tụy
5. Cyfra 21-1 Dấu ấn ung thư phổi
6. CA 15-3 Dấu ấn ung thư tuyến vú
7. CA 125 Dấu ấn ung thư buồng trứng
LinkedIn

© 2019 Dr.Khoa | Designed by OneHealth

đã đăng ký