xet-nghiem-tieu-duong

XÉT NGHIỆM DÀNH CHO NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG

Nội dung dịch vụ Ghi chú
1. Chức năng gan (AST, ALT) Đánh giá chức năng gan
2. Chức năng thận(Ure, Creatinne) Đánh giá chức năng thận
3. Glucose Tầm soát và theo dõi bệnh tiểu đường
4. XN HBA1C Tầm soát và theo dõi bệnh tiểu đường