Đặt hẹn bác sĩ

rx online

Mayo Clinic làm việc với hàng trăm công ty bảo hiểm và là nhà cung cấp trong mạng lưới cho hàng triệu người. Trong hầu hết các trường hợp, Mayo Clinic không yêu cầu sự giới thiệu của bác sĩ. Một số công ty bảo hiểm yêu cầu giới thiệu, hoặc có thể có các yêu cầu bổ sung cho việc chăm sóc y tế nhất định. Tất cả các cuộc hẹn đều được ưu tiên dựa trên nhu cầu y tế và các thành viên trong nhóm sẽ chăm sóc cho bạn hoặc gia đình bạn có chuyên môn và kỹ năng để cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất có thể.

 Yêu cầu qua điện thoại
 Phòng khám Mayo ở Arizona
800-446-2279 (miễn phí)
8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Giờ chuẩn miền núi, từ thứ Hai đến thứ Sáu
 Phòng khám Mayo ở Florida
904-953-0853
8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Giờ miền Đông, từ thứ Hai đến thứ Sáu
 Phòng khám Mayo ở Minnesota
507-538-3270
7 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Giờ trung tâm, từ thứ Hai đến thứ Sáu
 Trung tâm trẻ em Mayo Clinic
855-MAYO-KID
(855-629-6543, miễn phí)
7 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Giờ trung tâm, từ thứ Hai đến thứ Sáu
 Hệ thống y tế Mayo Clinic
• Số cuộc hẹn cho tất cả các địa điểm
 Yêu cầu trực tuyến
Yêu cầu một cuộc hẹn bằng cách sử dụng mẫu trực tuyến an toàn của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là liên lạc với bạn qua điện thoại trong vòng ba ngày làm việc để xem xét thông tin tài chính và y tế của bạn.

 Bệnh nhân Hoa Kỳ
Yêu cầu cuộc hẹn
 Bệnh nhân quốc tế
Yêu cầu một cuộc hẹn trực tuyến:
Anh
Đặc biệt
Português
Tiếng Anh
中国 语
 Câu hỏi về cuộc hẹn?
• Xem danh sách các câu hỏi thường gặp
 Giới thiệu một bệnh nhân
Các bác sĩ có thể giới thiệu bệnh nhân hoặc sắp xếp tư vấn qua điện thoại hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến của Mayo Clinic để giới thiệu các bác sĩ.
• Tìm hiểu thêm

 Đăng dân quyền liên bang
Mayo Clinic là một nhà tuyển dụng và nhà cung cấp dịch vụ cơ hội bình đẳng. Xem lại các bài đăng Quyền dân sự của chúng tôi bằng bất kỳ ngôn ngữ nào sau đây:

• Đăng dân quyền liên bang bằng tiếng Anh
• ماركتي بالحقوق المدنية الاح
• Ogeysiisyda Xuquuqaha Madaniga ee Federaalka
• Mensajes sobre los Derechos Dân sự Liên bang

© 2019 Dr.Khoa | Designed by OneHealth

đã đăng ký