BÁC SĨ / ĐIỀU DƯỠNG

KHOA NHI

BS. Nguyễn Thị Ngọc Sương

Bác sĩ Phòng khám Dr.Khoa

KHOA NHI

BS. Nguyễn Thị Mới

Bác sĩ Phòng khám Dr.Khoa

KHOA NHI

KHOA SẢN

Lê Thị Mỹ Duyên

Bs. Lê Thị Mỹ Duyên

Bác sĩ Phòng khám Dr.Khoa

KHOA SẢN

KHOA TAI MŨI HỌNG

BS. Nguyễn Thị Thu Hà

Bác sĩ Phòng khám Dr.Khoa

KHOA TAI MŨI HỌNG

BS. Nguyễn Mạnh Tiến

Bác sĩ Phòng khám Dr.Khoa

KHOA TAI MŨI HỌNG

KHOA DA LIỄU

BS. Phạm Thị Ngọc Ánh

Bác sĩ Phòng khám Dr.Khoa

KHOA DA LIỄU

KHOA NGOẠI

BS. Nguyễn Quang Khôi

Bác sĩ Phòng khám Dr.Khoa

KHOA NGOẠI

KHOA NỘI

BS. Hà Thị Thu Hương

Bác sĩ Phòng khám Dr.Khoa

KHOA NỘI

KHOA NỘI, CẤP CỨU

BS. Võ Thị Minh thư

Bác sĩ Phòng khám Dr.Khoa

KHOA NỘI, CẤP CỨU

KHOA SIÊU ÂM, NỘI

BS. Đinh Thị Nguyên

Bác sĩ Phòng khám Dr.Khoa

KHOA SIÊU ÂM, NỘI

© 2019 Dr.Khoa | Designed by OneHealth

đã đăng ký